Alle categoriëen

Informatie

Privacybeleid

 

Direct naar:
Cookiebeleid
Verwerkersovereenkomst

Dit beleid regelt het gebruik van jouw gegevens zoals deze voor ons beschikbaar zijn in verband met jouw gebruik van de website van DrukwerkConcurrent.

Door het gebruik van de Website, word je geacht om volledig kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met dit privacy-beleid. Indien je niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacy-beleid, gelieve de website niet te gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy-beleid op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen worden geplaatst op de Website.

Wij verzamelen informatie om jouw bestelling te verwerken, je te helpen met vragen, jouw online ervaring te stroomlijnen en te verbeteren, je te voorzien van informatie waar je belangstelling in hebt getoond en voor administratieve doeleinden. Wij zijn toegewijd om jouw privacy te beschermen en zullen jouw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens/AVG.

Verzamelde Gegevens & doel van het verzamelen
Wanneer je inlogt verzamelen wij jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord. Deze standaardgegevens zijn noodzakelijk om jouw bestelling te verwerken. Tevens is deze informatie nodig voor de werking van ons veiligheidsbeleid (op deze manier is het bekijken van jouw accountgegevens, jouw ontwerpen en de bestelhistorie beveiligd met een wachtwoord).

Om je te helpen het juiste product te kiezen, vragen wij bepaalde keuzes en selecties te maken. Alleen de gegevens van het door jou gekozen product worden opgeslagen en dan alleen wanneer je er voor kiest om deze op te slaan of wanneer je een bestelling plaatst.

Indien je een bestelling plaatst wijzen wij je een klantnummer toe, leggen de gegevens van jouw bestelling vast, jouw factuuradres en jouw afleveradres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om jouw bestelling te verwerken. Jouw factuur- en afleveradres worden opgeslagen, zodat je deze niet nogmaals hoeft in te geven. Bestelgegevens worden opgeslagen, zodat je deze kunt terugzien in jouw orderhistorie.

Je accepteert dat onderdelen van de dienst op de DrukwerkConcurrent.nl kunnen worden geleverd door derden en niet door ons. Je geeft ons de toestemming om jouw gegevens door te geven aan zo'n derde partij, voor de doeleinden van behandeling van jouw vragen, bestellingen en administratieve doeleinden.

Wanneer je jouw creditcardgegevens invoert bevind je je in een beveiligde verbinding met Rabobank OmniKassa, welke wordt beheerd door de Rabobank. Het behoudt de gegevens van jouw creditcardtransactie. Uit veiligheidsoogpunt is het noodzakelijk dat je bij elke aankoop opnieuw jouw creditcardgegevens invoert.

Je stemt er mee in dat wij (en onze vertegenwoordigers) informatie bekend maken aan derden:
(1) als wij een meldingsplicht hebben of dienen te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of te voldoen aan onze gebruikersvoorwaarden of enig andere overeenkomst die met ons gesloten is, of om de rechten, eigendommen, veiligheid van onze klanten, onszelf of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude.
(2) als we vaststellen dat deze openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot jouw gebruik van de Website.

Security
De Website heeft tal van veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder onze hoede tegen te gaan, zoals wachtwoorden en een firewall. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze maatregelen voldoende zijn of zullen blijven. Wij nemen de beveiliging van gegevens buitengewoon serieus en zullen alle in redelijkheid te verwachten inspanningen leveren, die nodig zijn om de integriteit van de gegevens die je aan ons verstrekt te waarborgen.

De toegang tot jouw accountgegevens is beveiligd met een wachtwoord. Je dient alle wachtwoorden vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken of te delen met anderen. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jpuw wachtwoorden. Je dient ons in te lichten indien je vermoedt of weet dat iemand anders jouw wachtwoorden kent. Als wij een reden hebben om te geloven dat er een inbreuk of misbruik van de Website wordt gemaakt, kunnen wij eisen dat je jouw wachtwoorden verandert of kunnen we jouw account opschorten zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze Website kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van andere websites. Als je een link volgt naar een van deze websites, houd er rekening mee dat deze websites een eigen privacy policy hebben en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat je gegevens doorgeeft aan deze websites.

Wat doen wij precies?

Voor DrukwerkConcurrent staat privacy hoog in het vaandel. Wij willen graag dat je weet dat we jouw persoonsgegevens uiterst zorgvuldig behandelen én wat er exact met jouw gegevens gebeurt. Hieronder hebben we dit voor je uitgeschreven.

 • De eerste manier waarop DrukwerkConcurrent jouw privacy en veiligheid waarborgt, is door het gebruik van een SSL-certificaat. Dit zie je terug in de adresbalk, waar HTTPS:// voor ons websiteadres staat. Hierbij staat de letter ‘S’ voor secure. Met deze veiligheidsmaatregel voorkomen we het verlies, onrechtmatig gebruik of wijzigingen aan gegevens die we ontvangen via onze website. Verder stelt het SSL-certificaat ons in staat om eventuele hackers buiten te sluiten, omdat er bij elke sessie wordt nagegaan wie de gebruiker is.

 • Onze webserver herkent uw domeinnaam of e-mailadres NIET bij een bezoek aan onze site. Dat wil zeggen dat alleen informatie die u vrijwillig verstrekt aan ons, via bijvoorbeeld ons contact- of offerteformulier, wordt opgeslagen in onze database.

 • DrukwerkConcurrent maakt gebruik van cookies. Deze worden opgesplitst in functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de site goed te laten draaien, en analytische/performance/tracking cookies. Hiermee registreren wij informatie over jouw sessie op onze site, bijvoorbeeld over wat je toevoegt aan het winkelmandje.

 • De gegevens die je aan DrukwerkConcurrent verstrekt via onze website worden NOOIT gedeeld met andere organisaties voor commerciële doeleinden. Wij hebben ook geen samenwerkingen met derde partijen op het internet. Ons dochterbedrijf MisterPaper heeft wél toegang tot jouw persoonsgegevens.

 • Je verstrekt ook gegevens aan ons in het bestelproces. Hierbij verzamelen we jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze zijn noodzakelijk voor het goed laten lopen van het orderproces.  Overige informatie is niet verplicht om in te voeren. Mocht je wel extra informatie verstrekken aan ons, dan gebeurt dat vrijwillig. Wil je jouw gegevens bij ons laten verwijderen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Dan moet je je daarvoor ingeschreven hebben via onze website of in het bestelproces. Wij werken samen met MailChimp. Wil je je uitschrijven voor onze nieuwsbrief? Dan kan dat gemakkelijk via de link ‘Afmelden’ onderaan elke nieuwsbrief. Lukt het niet? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Als je jouw telefoonnummer achterlaat op onze site in het bestelproces, zullen we alleen bellen als dit nodig is inzake de bestelling. Nadien kan het zijn dat wij nabellen om te vragen of de order goed is verlopen.

 • Laat je jouw telefoonnummer achter in de chatfunctie of in het offertetraject? Dan kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen.

 • Wanneer wij jouw persoonsggegevens voor nieuwe doeleinden, die nog niet zijn vermeld in ons privacybeleid, willen gebruiken, zullen we eerst contact met je opnemen voor goedkeuring. Op die manier stellen we je op de hoogte van de wijzigingen aan ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens. Je krijgt de kans om deelname hieraan te weigeren.

 • Je hebt het recht om persoonsgegevens van jezelf in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Wil je inzicht in gegevens die wij hebben opgeslagen? Dan kun je contact met ons opnemen via info@drukwerkconcurrent.nl. Wij verlenen op verzoek toegang tot alle informatie die wij over bezoekers van onze site hebben. Een klacht indienen kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
   
 • Op verzoek geven wij bezoekers de gelegenheid om eventuele onjuiste gegevens die wij hebben bijgehouden, te corrigeren. In de accountomgeving van ons platform kun je deze gegevens wijzigen. Als dat niet lukt, neem dan gerust contact met ons op.

Om te voldoen aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft DrukwerkConcurrent ook een AVG-verklaring aangevraagd. Hierin kun je zien aan welke vereisten wij voldoen.